Om Jobindsats og data

Om Jobindsats
Jobindsats.dk gør det nemt og hurtigt at få overblik over beskæftigelsesindsatsen. Du kan finde informationer om antal personer, udgifterne til forsørgelse og indsatsen for at skaffe personerne i beskæftigelse – lokalt, regionalt og i hele landet.

 

Alle statistikdata på jobindsats.dk kan benyttes frit både kommercielt og ikke-kommercielt, blot kilde angives. Det svarer til den licens, der benævnes Creative Commons, CC 4.0 BY.

Læs mere


Om data
Data i Jobindsats.dk kommer fra mange forskellige kilder, f.eks. de kommunale økonomi- og sagsbehandlingssystemer, Danmarks Statistik samt andre statslige myndigheder. At opstille målingerne i Jobindsats.dk har krævet en forædling af data og opstilling af en række datadefinitioner og overskrivningsregler. Det betyder, at du ikke altid vil kunne sammenligne data direkte med de tal, du kender fra f.eks. Danmarks Statistik og jobcentrets systemer.

Læs mere

Om fordelingsvariable
Målingerne i Jobindsats kan fordeles på en række forskellige variable. Så man på den måde kan analysere data nærmere.

Læs mere

 

Om Jobindsats API
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet et RESTful web API til Jobindsats.dk. API'et er en softwaregrænseflade, som giver dig mulighed for, via programmering, at hente de offentlige tilgængelige målinger på jobindsats.dk, baseret på en tilsvarende emne-, måling-, og delvis variabeludvælgelse, som på Jobindsats.dk.

 

Målingerne på jobindsats.dk er til statistik og derfor er data, som du henter via api.jobindsats.dk, anonymiseret og diskretioneret.

 

Læs mere